Tro det eller ei, men det lir mot vår, og sol og plussgrader på dagtid smelter snøen som ligger på hustakene.

Om natten fryser det på, og det kan føre til at snøen blir til is.

– Huseiere bør følge med på tak som går ut mot fortau og andre områder hvor det oppholder seg mennesker, sier ordensavdelingssjef Harald Moe ved Horten politistasjon.

LES OGSÅ: – Vi har nok strøsand! Men det er en usedvanlig krevende vinter, innrømmer kommunalsjef Geir Kjellsen

Kommunens regler for rassikring

Kommunene har egne politivedtekter når det gjelder huseieres ansvar.

Dette er vedtektene for Horten kommune:

Paragraf 12. Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Paragraf 13. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

Paragraf 16. Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

LES OGSÅ: – Vi er nødt til å rydde nå – torsdag ventes mer snø

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Taket må ryddes

– Det holder ikke å bare sette opp avvisere for å varsle umiddelbar fare, huseierne er også pliktig å rydde taket snarest mulig, påpeker Harald Moe med henvisning til paragraf 12 i politivedtektene.

Ordenssjefen ved Horten politistasjon har inntrykk av at huseierne stort sett er flinke til å passe på takene sine, men han mener det er viktig med en påminnelse nå som det er høysesong for snøsmelting om dagen og kuldegrader om natten.

– Det kan få alvorlige konsekvenser hvis noen får en isklump i hodet, sier Moe.

– Hva slags straff kan man få om noen blir skadet av isklumper som faller fra et tak?

– I første rekke er det brudd på paragraf 30 i politiloven som innebærer bøter eller fengsel i inntil tre måneder, men ved alvorlige skader på mennesker kan man bli dømt etter straffeloven og bli erstatningsansvarlig, sier Harald Moe. 

Han oppfordrer også vanlige villaeiere til å holde et øye med taket.

– Hvis man har et tak som vender ut mot offentlig sted, er man underlagt vedtektene, men det kan jo også skje ulykker på privat eiendom, sier Moe.