Media elsker katastrofer og med dagens teknologi kan vi få det meste direkte inn i stua og er vi utendørs slipper vi heller ikke unna. Jeg skjønner at mange blir redde og engstelige. De unge aller mest. Det er ikke en nyhetssending uten katastrofe ett eller annet sted. Ikke en sommer uten skogbranner eller flom og alltid ender man opp med å forklare det med klimakrisen.

En krise som bare skal bli verre og verre med årene hvis vi ikke slutter å slippe ut CO2. I følge Parisavtalen vil vi ha en total økning fram til 2030 og da har vi for lengst kommet til punktet for ingen vei tilbake. Noen forskere mener vi allerede har passert punktet.

Jeg og en del andre som ikke er sterke nok i troen på CO2 som alle problemers mor, og gjerne vil peke på alternativer skal snart fanges opp av Bellonas kunstige intelligens som de har fått 600.000 kroner av DNB for å utvikle. Vi kalles klimafornektere og skal behandles som annet spam.

Men vi fornekter ikke klimaendringer, ingen gjør det, men mener at den nærmest religiøse troen på at CO2 styrer klima er en farlig, og naiv vei slavisk å følge. At alt kan løses med teknologi og jo dyrere jo bedre. Pengene sitter løst når det gjelder det grønne skifte som ikke alltid er så grønt som man vil ha det til.

Kanskje skulle man lytte til denne kommentaren fra programmet Den fantastiske planeten. For etter på vanlig måte å ha satt fokus på der man kjenner klimakrisen aller hardest, i Afrika ved ekvator kommer, som i alle religioner et håp. Ikke et diffust håp når alt er over men noe som skjer i dag. Planting av trær, de fleste Akasietrær. Der man har plantet opplever man at «Disse trærne hindrer at det øverste jordlaget blåser bort og røttene skaper et nettverk av kanaler som holder på regnvannet. Brønner fylles nok en gang og lokalsamfunn blomstrer. Flyktningestrømmen er redusert og trærne tar opp CO2 som er helt nødvendig for veksten».

Når jeg bruker grønne Costa Rica som ikke opplever klimakrise slik nabolandene, som har hugget ned skogen, som eksempel på at man i det minste på en sikker måte kan unngå de verste utslagene av klimaendringene smiler man overbærende eller skriver at dette har ingenting med klimakrisen å gjøre.

Den er koblet direkte opp mot hypotesen om at CO2 er temperaturdriveren og vi som ikke tror fullt og fast på det er spam.