En forskningsrapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO fra september i fjor viser at ungdom først og fremst lærer om personlig økonomi gjennom egne erfaringer og dernest gjennom foreldrene sine. Helt nederst på listen over kilder til kunnskap om personlig økonomi kommer skolen.

Slik kan det ikke være. Som del av den videregående opplæringen burde det være langt større fokus på at ungdom utvikler økonomisk kritisk sans. Under skoleårene burde de få mulighet til å lære om alt fra budsjettering og sparing til ulike typer lån og den viktige forskjellen mellom nominell og effektiv rente. Dette er kunnskap de kommer til å trenge når de om ikke lenge skal få fullt ansvar for egen økonomi.

I dag er er behovet for sunn økonomiskkritisk sans større enn noen gang, for nordmenn i alle aldre. Usikrede lån som forbrukslån er lett tilgjengelig for personer ned til 18 år, både gjennom banker og låneagenter. Høye renter gjør at det vil koste dyrt å falle bakpå med denne typen forbruksgjeld, noe som potensielt kan føre uerfarne unge inn i en gjeldsspiral det kan være vanskelig å komme ut av.

I fjor høst ble omsider personlig økonomi inkludert i den videregående opplæringen gjennom Folkehelse og livsmestring. Dette er imidlertid et tverrfaglig emne som skal spenne bredt, noe også navnet tilsier. Gir det ungdommen nok kunnskap til å ta gode økonomiske valg når de etter hvert skal ha ansvar for sin egne økonomi? Mitt inntrykk er at det ikke er tilfellet.