– Vi tok prøver av døde svaner i Larvik samme uke og disse fikk påvist høypatogen fugleinfluensa, sier Pernille Hustad som er avdelingssjef for Mattilsynet i Vestfold.

Hun forteller at de å regner med at svanene som ble funnet i Tønsberg også hadde den dødelige sykdommen.

– Vi vet at det er fugleinfluensa i Vestfold-området og vil derfor ikke komme til å ta videre prøver av døde svaner da vi går ut ifra at disse har sykdommen, sier hun.

Dødelig fuglevirus sprer seg – fire døde svaner funnet i Tønsberg denne uka

I nærhet til mennesker

Hustad forteller derimot at de har tatt prøver av andre arter, også småfugler og en ugle som er funnet døde i området for å få oversikt over utbredelsen av smitten.

– Småfugl er relevant fordi de holder seg nære både mennesker og kommersielle fjørfe, sier hun.

Det Mattilsynet er redde for er at smitten skal komme inn i kommersielle fjørfe eller til mennesker.

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Kilde: mattilsynet.no

Døde plutselig

– Vi får jevnlig meldinger om døde fuger og det var mange som døde relativt plutselig. Dette er en veldig smittsom og dødelig sykdom for fugl, sier Hustad.

– Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til mennesker via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom, står det på Mattilsynets nettside som henviser videre til Folkehelseinstituttet.

Oppdager man døde eller syke fugler oppfordres man om å melde fra til Mattilsynet.

Fant mengder av døde svaner: – Er sikker på at dette er snakk om fugleinfluensa