Thomas Melsom Andersen stiller gjennom Gjengangeren spørsmål ved om kommunestyret og Arbeiderpartiet gjør nok for å «styrke Hortens identitet som marineby».

Les innlegget fra Thomas Melsom Andersen her

Han peker spesielt på kommunestyrets vedtak om Gamle Horten gård. Dette er utrolige viktige bygg som må vedlikeholdes og bevares, men det er ulike syn på hvordan det best gjøres. Det var en vanskelig sak og jeg har stor respekt for de ulike synene, men et flertall i kommunestyret valgte å følge anbefalingene fra kulturminnemyndighetene/kulturarv.

Påstanden om at vi har gjort lite for Hortens identitet som marineby er jeg imidlertid ikke enig i. Når det gjelder vår identitet som marineby så vil jeg peke på fire viktige områder; bevaring av Forsvarets arbeidsplasser, bevaring/formidling av vår historie som marineby, bevaring/utvikling av en maritim næring og vernebestemmelsene som gjelder for Karljohansvern.

I min tid som ordfører er det neppe noen sak jeg har arbeidet mer med enn bevaring av Forsvarets arbeidsplasser, og jeg har hatt en rekke møter med folk fra Stortinget og Regjeringen om dette. Til tross for gjentagende trusler om nedleggelser, ble både Marinemusikken og FLO-verksted reddet. En samlet støtte fra hele lokalmiljøet var viktig i dette arbeidet. I tillegg ser vi i dag at Horten er et svært viktig øvingsområde for blant annet Forsvarets spesialstyrker.

Når det gjelder formidling skjer det mye positivt. Selv om også Marinemuseet har vært truet, så opplever jeg at det er mer vitalt enn noen gang før. Kommunen med samarbeidspartnere har også vunnet frem i en konkurranse om å bli vertskap for informasjonssenteret for Oslofjorden. Det er i tillegg viktig å nevne arbeidet som frivillige gjør med KNM Narvik, og alle planene de har. Alt dette - sammen med vårt lokalhistoriske senter - bidrar til å styrke formidlingen av vår historie på Karljohansvern.

Jeg mener videre at vårt lokale næringsliv har stor betydning for oss som marineby. Næringslivet og Forsvaret har en felles historie, preget av samarbeid og gjensidig nytte. I dag samarbeider for eksempel Kongsberg Maritime og Forsvaret Forskningsinstitutt veldig tett. Dette tror jeg vil bli enda mer styrket når vi nå legger til rette for at Kongsberggruppen kan samlokalisere alle sine ansatte i Horten Industripark. Jeg er også glad for at andre maritime aktører, som for eksempel Kystverket og Redningsselskapet har valgt å satse i kommunen vår.

For bevaring av historie er det også viktig med strenge vernebestemmelser. I industriparken skal vi få gjort det som er nødvendig for å sikre arbeidsplasser, men for hele Karljohansvern gjelder veldig strenge regler. Gjennom årene har vi heldigvis sett at innhold kan fornyes og ny aktivitet kan skapes - for eksempel i Brakkestokkene, Hangar A, på Garasjetorget, i sykestua og Artilleriverkstedet - samtidig som byggene bevarer sitt opprinnelige utseende.

Gjennom tatt samarbeid med Forsvaret, næringslivet, andre offentlige etater og både profesjonelle og frivillige kulturaktører får vi til mye. Jeg har allikevel respekt for at Thomas Melsom Andersen ikke er fornøyd med hvordan vi ivaretar vår identitet som marineby, og er tydelig på at vi hele tiden kan bli bedre.

Til slutt vil jeg uansett uttrykke glede over at våre samarbeidspartnere/venner, både i Forsvaret, kulturlivet og næringslivet gir tilbakemeldinger om at kommunen er en konstruktiv samarbeidspartner. Horten har en stolt historie som marineby, og den historien skal videreføres.