Gå til sidens hovedinnhold

– Pasientene vinner på fritt behandingsvalg

Alle skal ha muligheten til å være sjef i eget liv, spesielt når livet er vanskelig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet vil avskaffe fritt behandlingsvalg. Det vil ramme pasientene og svekke kvaliteten i tjenestene.

Det er fem år siden regjeringen innførte fritt behandlingsvalg. Siden da har rundt 40.000 pasienter benyttet seg av friheten til å velge et annet tilbud enn det offentlige når de har trengt behandling innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og noe annen sykehusbehandling.

Nå vil vi utvide ordningen for å ta i bruk den ledige kapasiteten, og få ventetidene ytterligere ned.

Fritt behandlingsvalg har reddet liv, og gjort at vi har kunnet behandle flere. Det er dette Arbeiderpartiet nå går til valg på å avskaffe. Jonas Gahr Støre har gitt inntrykk av at Fritt behandlingsvalg betyr at private kan etablere seg på det offentliges regning. Det er helt feil. Det er det offentlige selv som bestemmer hvilke diagnoser og pasientgrupper som skal inn i ordningen, og hva de private skal få betalt for behandlingene.

Helsekøene skal videre ned, men minst like viktig er pasientens rett til å velge en behandling som virker for seg. Høyre vil også gi flere av landets eldre og deres pårørende frihet til selv å velge det tilbudet som best møter deres behov. Da trenger kommunene et regelverk som åpner for valgfrihet i eldreomsorgen. I tillegg skal folk få en bytterett dersom de er misfornøyde med tjenesten. Det å ha mulighet til å bytte, ikke bare klage, vil kunne gjøre livet mye bedre for mennesker som er misfornøyde med det nåværende tilbudet.

Valgfriheten har blitt en skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk, og den har vokst seg større for hvert år som har gått. Arbeiderpartiet beveget seg i retning av Rødts standpunkter og kuttet i valgfrihet, pårørende- og brukermedvirkning siden 2015. I sin ideologiske iver, har Ap flere ganger fjernet private tilbud som har vært ansett som bedre enn de offentlige tilbudene. Dette har de gjort selv om brukere av tjenesten og deres pårørende har protestert, og også mot ansattes vilje.

I Høyre vet at vi går inn i en utfordrende tid. Allerede fra 2030 anslås det at vi blir 60.000 nye mottagere av kommunale omsorgstjenester. Det er derfor gode grunner til å ha både ideelle og private aktører som en del av velferdsmiksen. En av styrkene til privat sektor er at de raskt kan stille kapital og kapasitet til rådighet.

Helsevesenet blir bedre dersom alle har mulighet til å velge. Uten Fritt behandlingsvalg er det kun de med tykk lommebok som kan velge. Dersom venstresiden forbyr private i den offentlige velferden vil ikke de private forsvinne. Resultatet blir en uønsket todelt helsetjeneste der mange vil få lengre ventetider. Høyre vil at alle skal få velge selv, ikke bare de som selv kan betale for det.

Kommentarer til denne saken