I Gjengangeren 1. november d.å. kan vi lese at Høyre undrer om Ap har avlyst klimakrisen? Dette fordi Ap har foreslått full p-avgift for elbiler. Høyre derimot, mener at det skal lønne seg økonomisk å ta grønne valg!

Men hallo?! Hovedårsaken til at det nå produserer elbiler er vel først og fremst av hensynet til naturmiljøet. Dessuten så forurenser alle fremkomstmidler på hjul, enten man kjører fossilt eller elektrisk, på grus eller asfaltveier så etterlater de svevestøv. Dette er også noe som bør tas med i miljøregnskapet.

Men det som virkelig kan hjelpe på et bedre naturmiljø er at alle politikere, uansett partitilhørighet, går inn for å legge tilrette for utbygging av prisvennlige kollektivtilbud på buss og tog nærme der folk bor. Det er dessverre ikke alle som har økonomi til å kjøpe seg elbil, selv om de er opptatt av det grønne skiftet.

Personlig er jeg overbevist om at det er de økonomiske godene som avgjør de flestes valg av Elbiler. Men i rettferdighetens navn så er det helt klart at alle biler som står parkert, forurenser like lite. Derfor bør parkeringsavgiften betales likt av alle, uansett biltype!