Kaos på parkeringsplassen – flere biler ble sperret inne

– Premie for årets kollektive Fleksnes-parkering er herved utdelt.