Parkering, kjøring og Lystlunden: Her blir det fyr på bålet i kommunestyret

Saken handler om ja eller nei til kjøring i Lystlunden og om parkeringsplassene Falk disponerer utenfor eget klubbhus. Nå faller avgjørelsen. Før møtet står politikerne langt fra hverandre.