Har du tenkt på hvor ulogisk det er at vi har offentlig lege med lav egenandel og nesten gratis legevakt, sykehus og helsetjenester for omtrent hele kroppen, men ikke tennene? Tannlege var faktisk på vei inn i det offentlige helsevesenet før første verdenskrig. Krigen pluss solid påvirkningsarbeid fra tannlegeforeningen gjorde at det ikke ble noe av. I stedet fikk vi en godt utbygd tannhelsetjeneste i skolen.

Når vi går ut av skolen, får mange av oss bakoversveis når vi skjønner hva det koster med en rutinesjekk hos tannlegen. Verre er det når du må rotfylle eller fikse omfattende skader. For en del går det fint å sette av penger, slik at vi tar oss råd til en tur hos tannlegen i ny og ne. Men faktisk er det omtrent 260 000 nordmenn som ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd. Langt flere unngår tannlegen på grunn av pris enn på grunn av tannlegeskrekk. Ikke overraskende er det flest som unngår tannlegen blant de med lav inntekt. Klasseskillene i helse viser seg også i tennene.

Å ha dårlige tenner oppleves skamfullt av mange. Det kan også være smertefullt og gi andre følgesykdommer. Ofte kan dårlig tannhelse ramme like vilkårlig som annen sykdom. Så hvorfor kan vi ikke få tannhelsen inn under egenandelsordningen akkurat som andre helsetjenester?

Sannheten er at det kan vi selvsagt! Det er et spørsmål om politisk vilje. Rødt ønsker en gradvis innfasing av gratis tannhelse. Vi kan finansiere det gjennom en skatteøkning for de som tjener og eier mest. For helt ærlig: jeg og alle andre som har råd til å gå til årlig tannlegesjekk, har også råd til en liten skatteøkning, om gevinsten er gratis tannhelse til alle.

Nå er det gått er enn 100 år siden tannhelse var på vei inn i det offentlige helsevesenet. Det er på høy tid å plukke opp tråden! Rødt håper en ny regjering vil følge opp tannhelse som en ny velferdsreform for Norge. Foreløpig er det litt usikkert om de andre rødgrønne partiene er villige til å prioritere det. For å få dem med, trengs det press fra både Rødt og fagbevegelsen. Norges største fagforening LO, har nemlig vedtatt at de skal jobbe for en tannhelsereform.

Det skal vi i Rødt også, for nå er det på tide å tette det eldste hullet i velferdsstaten!