Gå til sidens hovedinnhold

– På tide å ta naturen tilbake!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har god plass og vakker natur. Men vi bygger ned denne storslåtte naturen, bit for bit. Noen ganger er det gode grunner til det, og én utbygging kan virke liten i den store sammenhengen, men til sammen er 77 prosent av landarealene på jorda endret på grunn av påvirkning fra mennesker.

I Norge har vi bygget ned store deler av den urørte naturen vår de siste 30 årene. Dette har store konsekvenser for naturen, for artsmangfoldet, kulturarven og friluftslivet. Arter og biologisk mangfold utryddes i stor fart, og tapet av natur er en trussel mot menneskeheten.

Det er på tide å snu trenden. Vi kan fortsatt bidra til å bygge opp igjen naturen. Vi kan plante trær, bygge byene våre grønne og rydde havene og elvene våre. SV kjemper for mer skogvern, mot gruvedumpinger i fjordene, mot boring av olje rundt iskanten, og for å stanse unødvendige motorveier.

Det er på tide at vi ser det store bildet, både lokalt og nasjonalt, slik at vi ikke bygger ned naturen vår mer enn det som er helt nødvendig.

Naturen skal være for de mange – ikke for de få.

Kommentarer til denne saken