Jeg er enig med Hauenschild om at vi ikke skal innføre eiendomskatt i Horten. Jeg vil allikevel påpeke at vi må beskrive kommunens økonomi på en mest mulig riktig måte.

Les innlegget fra Stian Hauenschild her

Hauenschild skriver følgende: «Horten kommune har nå kommet dit vi i Høyre i lang tid har forsøkt å advare mot at vi ville komme. Kassen er tom. Horten har nå større driftsutgifter enn vi har driftsinntekter».

Dette stemmer ikke. I alle de årene som vi har styrt har det motsatte vært tilfelle. Vi har hatt større driftsinntekter enn driftsutgifter. Vi har hvert år gått med solide overskudd og bygd opp en økonomisk reserve (fond), noe som gjør at vi i dag kan håndtere uforutsette hendelser.

Jeg har stor respekt for ulike syn og for at Høyre ønsker andre løsninger enn oss. Jeg vet også at vi kan bli bedre på en rekke områder. Jeg synes imidlertid det er synd at politikere fremstiller kommunens økonomi på en uriktig negativ måte.

La oss jobbe sammen for å forbedre det som må forbedres, men la oss også være etterrettelige om det som er bra.