Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren med hilsen 1. mai: – Gratulerer med dagen!

Jeg vil benytte årets første mai til å hylle alle dere arbeidstakere som har gjort enn fantastisk jobb gjennom et rart og vanskelig år.

Vi har mange ganger pekt på den imponerende innsatsen helsearbeidere og andre som møter smittede og syke har gjort, men vi må også huske på alle andre som har fått endret sin arbeidshverdag.

Enten du jobber med barn og ungdom, eldre, i undervisning, på kontor, i blålysetatene, på et verksted, er renholder, bonde, håndverker, transportarbeider, i et serviceyrke, industriarbeider, idretts- eller kulturarbeider, sosialarbeider, kontorarbeider, selvstendig næringsdrivende, eller noe annet, har du vært sterkt påvirket av den pågående pandemien.

Vi vet også at mange arbeidstakere har blitt permitterte eller mistet jobbene sine. Det påvirker ikke bare alle de gjelder direkte, men også familiemedlemmer og nærpersoner, og er en av våre største utfordringer. Jeg vil imidlertid også nevne at det har gått veldig bra for mange lokale bedrifter gjennom pandemien. Det er gledelig av flere av de har ansatt, og fortsetter med å ansatte mange nye medarbeidere.

Selv om pandemien har gitt oss store utfordringer har vi også sett noe av det beste ved det norske samfunnet. I en vanskelig periode har arbeidstakere, arbeidsgivere og lokale/nasjonale myndigheter jobbet sammen og hatt stor tiltro til hverandre.

Dette samarbeidet og den gjensidige tilliten var avgjørende når krisa inntraff, er fortsatt avgjørende og vil være avgjørende i det videre arbeidet. Sikring av arbeidsplasser er like viktig for alle parter, og kun gjennom samarbeid finner vi de beste løsningene. Det er derfor viktigere enn på lenge at ansatte er med rundt bordet når beslutninger tas, og vi ser tydelig hvor viktig det er at arbeidstakere har rettigheter som gir trygghet i dårlige tider.

Til alle dere som nå ikke har jobb: Det å gi dere trygghet mens dere ikke har jobb, og samtidig arbeide for å få dere så raskt som mulig tilbake i jobb, er det aller viktigste vi kan gjøre.

Til alle dere arbeidstakere som har stått på for å løse stadig nye utfordringer: Dere har gjort jobber som har vært helt avgjørende for å holde samfunnet i gang. Tusen takk.

Til oss alle: Sammen skal vi komme oss gjennom om dette. Arbeidsplasser skal sikres og nye skal skapes. Vi skal få tilbake tryggheten, nærheten og det sosiale.

Kommentarer til denne saken