Ønsker seg ei studentgrend med mikrohus: – Dette kan være framtidas boform for studenter

Mikrohus kan være framtida for studentene i Horten. Nå blir forslaget løftet opp på politisk nivå.