Tove R. Tangen (H) stilte gjennom Gjengangeren noen spørsmål til undertegnede om omsorgsboliger. Spørsmålene dreide seg om to ulike problemstillinger; praksisen med at to studenter får bo sammen med eldre på Braarudtoppen, og i hvilken grad jeg vil jobbe for flere omsorgsboliger for eldre. Dette er svært viktige tema som jeg med glede svarer på.

Les innlegget fra Tove R. Tangen her

Spørsmålet om videreføring av prosjektet hvor studenter bor sammen med eldre har blitt behandlet av det politiske fagutvalget; hovedutvalget for helse, omsorg og sosial. Hovedutvalget vedtok mot to stemmer fra Høyre at prosjektet skulle videreføres frem til neste sommer. Dette var også i tråd med anbefalingene fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Jeg har stor tillit til de vurderingene som både rådene og hovedutvalget har gjort, og vil ikke ta initiativ til å få omgjort vedtaket.

På spørsmål om jeg vil jobbe for flere omsorgsboliger for eldre, så kan jeg bekrefte at jeg vil fortsette med det. Jeg vil også vise til prosjekter som er igangsatt eller under prosjektering på bakgrunn av vedtak som vi allerede har gjort. Det er vedtatt at vi skal ha åtte omsorgsboliger i Ynglingeveien på Borre. Det planlegges også for flere omsorgsboliger på Gannestad og ved Åsgårdstrand eldresenter. I tillegg var behovet for sentrumsnære omsorgsboliger en viktig grunn til at vi valgte å kjøpe «gymnaset» i Bekkegata. Administrasjonen undersøker nå mulighetene for å omgjøre tredje etasje i bygget til 15-20 boliger.

Gode omsorgsboliger er svært viktig for veldig mange av våre innbyggere, så jeg både håper og tror at vi skal få til å jobbe sammen for å dekke det fremtidige behovet.