Om Frp-eren Njåstad, og den kommunistiske formuesskatten

Av

I noen omganger har Helge André Njåstad sluppet til i Gjengangeren med sine opportunistiske og liberalistiske skatteideer.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Han snakker blant annet varmt om privatisering, frihet for næringslivet, konkurranseutsetting av offentlige tjenester og private selskapers utbygging av infrastruktur. Formueskatten er en rød klut, og trusselen om kommunisme er en avsporing. De statlige institusjoner med tilhørende ordninger som historisk har vist å være fordelaktig for de aller fleste i vårt samfunn, er visst nok den stygge ulven. Er dette troverdig?

Det fremlegges ikke konkrete forslag til å redusere de uansvarlige økonomiske ulikhetene i vårt land. Når det regner på presten så drypper det aldri på klokkeren. Økonomisk ulikhet er kilde til både til bevisst og ubevisst skjevfordeling av makt, den er en alvorlig trussel mot sosial tilfredshet og innebærer fravær av muligheter for mange. Betyr ikke det noe for en liberaler?

Thomas Piketty påpekte i 2013 i sin bok «Kapitalen» hvordan den økonomiske ulikheten har utviklet seg i verden. Her hjemme har SSB nylig publisert tilsvarende oppsiktsvekkende tall for formuesutviklingen blant de aller rikeste, og samtidig vist hvor lite de skatter til fellesskapet. Det er også andre som har påvist hvordan de privateide selskapene brukes som sparebøsse, formuesutvikling, arv og tilgang på ikke skattbare goder til privat forbruk. Er dette feil fakta?

De aller rikeste vil gjerne være filantroper og kunstsamlere. En utredning regjeringen bestilte (2020) fra Frischsenteret og NMBU viste at bedriftseierens formuesskatt er uten betydning for arbeidsplasser og investeringer. En rapport om grunnrente for fiskeoppdrett gikk rett i skuffen. Kritikerne påpeker forhold som ikke er utredet, men har ingen håndfast dokumentasjon og analyse som kan avkrefte formueskattens gode sider. Det kan vel heller ikke være en god liberalers hjertesak å bekymre seg for næringer som ikke har livets rett?

Harald Eia har gjennom sine folkeopplysende programmer vist hvorfor Norge er et godt samfunn å leve i. Det er tillitten vi har til hverandre, den velfungerende offentlige forvaltningen og ikke minst det at vi alle får goder og nyter godt av ordninger vi innbetaler skatter og avgifter til og som er betydningsfullt - selve limet. Njåstad vil ødelegge dette.

Hva hadde vi sittet igjen med av økonomisk handlekraft og frihet dersom de internasjonale oljeselskapene hadde rådet grunnen i norsk økonomisk sone? Hvordan skulle vi som kom fra enkle kår ha skaffet oss utdanning og fremtid? Noen ønsker andre ordninger – blant annet det å kunne være sin egen lykkes smed.

Njåstad kan kanskje vise til et land han mener er forbilledlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken