Fritt brukervalg betyr at innbyggerne kan velge mellom private aktører eller de kommunale tjenestene for utførelse av innvilget tjenester de har krav på. Har kommunen fritt brukervalg, er det blitt godkjent at en eller flere aktører kan utføre tjenesten i tillegg til kommunen selv.

Dette forslaget betyr en privatisering av velferdstjenestene. Helse på anbud har stort sett bare lønn som innsparingsmulighet, og de ansatte får dårligere pensjon, lønn- og arbeidsvilkår. Helse på anbud vil også gi innbyggerne dårligere kvalitet på tjenestene. Det vil bli forskjell på tjenestene basert på størrelsen til den enkeltes lommebok.

LO Vestfold og Telemark ber alle kommuner og fylkeskommuner si et tydelig nei til høringen regjeringen har sendt ut. Vi forventer at venstresiden står sammen med fagbevegelsen for å kjempe for gode velferdstjenester i offentlig regi. Vi må stå sammen mot høyresidens ønske om å privatisere og konkurranseutsatte velferdstjenestene.

Vedtatt av LO Vestfold og Telemark sin regionkonferanse