Når flagget henger på halv stang vitner det om sorg, savn, og tunge tap. Noe verdifullt er tatt bort fra de som sørger. I Horten er sorgen nå i ferd med å sette sine vonde spor på nytt. Nå kan det snart drikkes gravøl over «raseringen» av vår bys historiske røtter, «Hortens egen fødestue», Gamle Horten Gård.

Avgjørelsen med å tillate ombygging av Gamle Horten Gård til leiligheter er tatt, men heldigvis er det enda noen som fortsatt vil forsøke ett livreddende arbeide med å bevare gården som den er.

Jeg vil spesielt takke partiet Rødt for deres innsats for Gamle Horten Gård, og den fine byen vår. Videre rettes takk til politikerne våre fra SV, KrF, MDG, Frp, Sp, samt den uavhengige representanten Terje Johansen. Takk rettes og til alle dere andre som har kjempa så hardt for bevaring. Det er slitsomt å tale til døve ører, og også motta pepper for det. Stå på!

Men det kjennes nå på en vel så stor sorg, og det er fordi partiet som jeg, og veldig mange hortensere så ofte har valgt å stemme på, og gi tillit til; Ap, «folkets parti» stemte med makta.

Sorgen er fordi de så mang en gang tidligere har jobbet godt for grasrotas interesser. I gode, som i vanskelige tider for byen. Men det var visst før. Men at våre valgte tillitsmenn, – og kvinner, nå helt overser ønskene fra så mange av oss, de såkalte ‘vanlige folkene’. ….

Ja ja, sånn kan det gå. Når man endelig sikkert får plassert rumpa på taburetten, da blir tydeligvis vi velgerne litt glemt. Men vi, de «vanlige folkene» er nå greie å ha når det er valg.

Etter Aps beslutning og avstemning om Gamle Horten Gård, er nå min stemme tapt for partiet.

Dette gjør nok sikkert ikke særlig inntrykk på Ap, der makta sannsynligvis kun vil frambringe latter og likegyldighet, av en slik tulling som meg, som sitter og skriver litt om sorg og skuffelse over Aps retningsvalg.

Men, det er nå ikke usannsynlig, at det muligens er flere enn meg, som tenker slik? Dette får vi nok svar på om et drøyt år, når neste kommunevalg finner sted. Som man reder, ligger man …

Jeg har registrert i lokalmediene, at Ap har uttalt seg om at debatten om Gamle Horten Gård har vært veldig ubehagelig, med flere påstander, anklager, og konspirasjoner. Må jo være svært kjedelig for Ap at ikke hortenserne ukritisk aksepterer de tynne argumentene som Ap har brukt for å bidra til rasering av Gamle Horten Gård.

Finner det og svært trist å registrere at Ap ikke ser styrken i lokaldemokratiet ved å sette pris på, og lytte til et sterkt og tydelig engasjement fra hortenserne. Når grasrota ikke kan forstå tynne og dårlig argumenter for valg/beslutning av Ap, gjort på deres vegne, ja da er det kanskje ikke så rart med noen funderinger om årsaken til Aps nye standpunkt …

Og Venstre da, som er så glad i gamle bygg, at de helt glemmer byens folk … Jaggu skjer det mye rart … Videre, Høyres representant som var så begeistret over hvor fint det hadde blitt på Blåkraven Borettslag på Nedre Vei, og derfor mente, at samme bruk av Gamle Horten Gård måtte jo bli kjempeflott …

Men, … så er det det da …, at Gamle Horten gård er jo et helt annet sted, og med en helt annen historie.

Gården er jo bare opphavet til byen vår ….

Vel, dette var da noen betraktninger fra en gammel hortenser, som nå er i gang med sorgbearbeidelse grunnet Aps bidrag til rasering av drømmen om Gamle Horten Gård.