Gå til sidens hovedinnhold

Om få år åpner den nye jernbanen: – Det kan bli fristende å velge bort Horten som by

– Det haster med å planlegge det nye knutepunktet Horten stasjon. Vi må sørge for å beholde handel og service i egen kommune, sier Ragnhild Marie Sandven.

For abonnenter

– Knutepunktutvikling vil være viktig for Skoppum, men også for handel og sentrum av Horten. Den dagen den nye jernbanen åpner, vil det ta seks minutter til Tønsberg og under 20 minutter til Drammen. Til Horten må du kjøre buss eller egen bil. For mange kan det bli fristende å velge bort Horten til fordel for større byer med bedre utvalg, sier leder i Skoppum Vel, Ragnhild Marie Sandven.

– Vi ønsker oss handel, servering, helsesenter og andre ting som hører hjemme på et tettsted. For Horten må det være viktig å beholde handel og bruk av tjenester i egen kommune. Det blir ingen selvfølge at folk på Skoppum velger Horten. Derfor blir det viktig å etablere et moderne senter i forbindelse med den nye jernbanestasjonen.

LES OGSÅ Skoppum stasjon bytter navn: – Det blir helt feil. Det er jo her toget stopper

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fra mange kanter

– Vi tror den nye stasjonen vil tiltrekke seg reisende fra mange kanter, som for eksempel indre Vestfold. Stasjonen vil ligge tett på E18, og den vil være attraktiv for mange. Det betyr reisende fra andre kommuner, folk som kan la seg friste til handel og andre tjenester før og etter togturen. Dette bør vi i Horten utnytte. Betingelsen er at folk finner det de søker, og at vi kan tilby et ryddig og trivelig knutepunkt, mener Ragnhild Marie Sandven.

(Artikkelen fortsetter under bildet)– Tida fram til jernbanen åpner går fryktelig fort, og derfor må vi planlegge og utvikle nå. Vi i vellaget føler det meste handler om næringsarealer og næringsutvikling. Det mener vi er feil. I nordvest, bak Jotron-bygget, har vi en ås som egner seg glimrende til eneboliger. Her kan Horten skaffe seg barnefamilier og gode skattebetalere der folket er pendlere og som kan dra stor nytte av gåavstand til og fra stasjonen.

LES OGSÅ: Jon Mørk selger ledig areal rett ved den nye togstasjonen: – Ny eier må rive boligene

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Gå og sykle

– Trekker vi en sirkel med radius på 500 meter fra stasjonen, bør vi bosette så mange mennesker som mulig i dette området. Da er vi avhengig av gode gang- og sykkelveier, sier Ragnhild Marie Sandven.

Opp mot 160 nullutslippsboliger som er selvforsynte med energi kan bli en realitet på Skoppum. I 2013 lanserte arkitektselskapet Snøhetta ideen om «en bydel mellom jordene».

(Artikkelen fortsetter under bildet)– Betyr et nytt knutepunkt at sentrum av Skoppum vil flytte seg?

– Det vil avhenge av innholdet i det nye knutepunktet og den politiske viljen for utvikling. Fortsetter politikerne å tenke Horten sentrum framfor utvikling, vil det skje lite. Det blir sagt at veien mellom Skoppum og Horten er kort. Til tider opplever vi at veien mellom Horten og Skoppum er veldig lang, sier lederen i vellaget., og legger til:

– Det virker som om Holmestrand har skjønt det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nå skjer dette

Tunneldriving Skottåstunnelen fra tverrslaget ved Føskeveien og Pauliveien. Her foregår døgndrift inne i tunnelen. I deponi 7 foregår masseoppfylling og knusing av steinmasser.

Ved Viulsrød foregår boring og sprengning ved inngang til Skottåstunnelen. Dessuten utgraving og uttransport ved betongtunnel Viulsrød. Videre montering av anker på spunt og støpearbeid tilknyttet montering av ny støyskjerm langs riksvei 19. og stålkjernepeling på stasjonsområdet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lenger sør skjer sprengningsarbeid nord for den omlagte Solerødveien. I deponiet i området er det masseoppfylling og knusing av steinmasser

Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00 til 12.00 dersom grenseverdiene overskrides.

LES OGSÅ: For å bevare dyrket mark foreslo de et annet område til næring: – Takk, vi tar begge to

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Bare en henvendelse

– Selvsagt opplever en del beboere ulemper i forbindelse med anleggsarbeidene. Det går på støv, støy, anleggstrafikk og hus som rister ved sprengninger. I vellaget har vi bare fått en henvendelse som går på klage. Så ser vil at natur er ødelagt, turveier og skiløyper er stengt og noen opplever omkjøringer. Mitt inntrykk er at folk kan leve med midlertidige ulemper. Vi vet at det som nå skjer vil være til beste for Skoppum og hele Horten og at ting vil normalisere seg igjen. Ja, noen er irriterte og slitne av å bo i et anleggsområde. Vi må trøste oss med at det skjer i en kort periode, mener Ragnhild Marie Sandven.

LES OGSÅ: Petter skal utvikle både Indre havneby og Kopstad godsterminal

Kommentarer til denne saken