Horten på gjeldstoppen i Vestfold med de laveste inntektene

Bakteppet er skremmende når Horten nå skal vurdere nye og store investeringer. Kommunen er på gjeldstoppen i Vestfold og med lavest inntekter.