Fattige Horten – dette gjør situasjonen ekstra alvorlig

Den virkelig store eldrebølgen vil skylle inn over Horten i 2030. Nesten 15 prosent av befolkningen vil da være over 75 år. Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke kraftig.