Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk. I gyteperioden fra 1. januar til 30. april, er det fiskeforbud mot alle fiskeslag i 14 definerte gytefelt. Ingen av de 14 gytefeltene ligger i Horten kommune.

LES OGSÅ: Død sel var skutt i hodet

Ikke laks og ørret

Forbudet gjelder ikke for fiske etter laks og sjøørret, og heller ikke for jakt under vann etter andre fiskeslag enn torsk og dykking etter skjell. Hele året er det forbudt å fiske torsk i hele Oslofjorden. Det er forbudt å fiske med garn satt på sjøbunnen. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.

LES OGSÅ:14 gyteområder stenges for fiske fra nyttår

Kan skyte 18 steinkobber

Fiskerimyndighetene regner med at fritidsfiske er en årsak til nedgangen i bestanden av kysttorsk, men også endringer i klima og miljøpåvirkning fra land kan ha en effekt. Et tredje element er beiting på fisk fra kystsel. Derfor blir fellingskvoten for kystsel i dette området økt med 20 prosent.

LES OGSÅ: Har kartlagt fengselsfuglene

I praksis innebærer dette at jaktkvotene på steinkobbe er hevet til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.