Du tegner vår hverdag
med et muntert blikk
er mester i ditt fag
og gir oss noen stikk

Teksten under er kloke ord
ofte med budskap
til byen vi bor

Det hender jeg ser
hva du har i sikte
da smiler og ler
føler trang til å dikte

En reiseskildring fra min penn
ble illustrert av deg
og morsom var den!

Fra ditt «HORTEN I HUE»
via så mangt
til avisen i nuet
jeg takker så langt

Og sikkert på vegne
av andre i lag
Du må fortsette tegne
til din siste dag!

(Klassekamerat)