Planlegger å kjøre anleggstrafikken rett igjennom villastrøk: – Det er greit å protestere når man har et alternativ

Kirsten Anker Pedersen og Anders Sjørup Pedersen har bodd i Stubbveien på Nykirke i 40 år. Nå frykter de at det vil skje ulykker hvor barn er involvert på grunn av smal vei og anleggstrafikk som vil passere gjennom strøket daglig.