Etter det NTB kjenner til er bygging av intercity Vestfoldbanen, planlegging av intercity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

Regjeringen har også lovet en milliard til byggingen av Ringeriksbanen i statsbudsjettet for 2019, melder Bergens Tidende. Pengene skal gå til forberedende arbeider, grunnboring og videre planlegging av jernbaneprosjektet, som skal forkorte togturen mellom Bergen og Oslo med en time.

Ringeriksbanen skal også forkorte turen mellom Oslo og Hønefoss fra halvannen time til drøye 35 minutter. Byggestart ventes imidlertid ikke før i 2021/2022, og Ringeriksbanen ventes ikke å være ferdigstilt før i 2029.

Forsinket

Intercity-satsingen er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som ble til etter at Stortinget vedtok at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

Bane Nor konkluderte så med at dette er urealistisk, og 4. juli vedtok Jernbanedirektoratet et forslag om å utsette utbyggingen av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreket da at det ikke var hele prosjektet som ble utsatt, men at enkelte strekninger tar lengre tid å ferdigstille.

Mye etterslep

Statsbudsjettet i sin helhet legges ikke fram før mandag, og hvor mange av de 27 jernbanemilliardene som går til hvert enkelt prosjekt er ikke kjent.

Det er heller ikke kjent hvor mye som vil gå til å ta igjen etterslepet på vedlikehold. Bane Nor har anslått at det koster 19 milliarder kroner å ta igjen alt etterslepet, og at det trengs 3,5 milliarder årlig for å unngå at etterslepet øker, ifølge Frifagbevegelse.

Regjeringen vil også øke bevilgningene til andre former for kollektivtransport i neste års budsjett. Potten til kollektivtransport og gang- og sykkelveier blir 3,7 milliarder, 45 prosent mer enn i budsjettet for inneværende år.