(Tønsbergs Blad)

Fellesdelegasjonen mellom Vestfold og Telemark møttes onsdag for å forhandle om hvordan strukturen i den nye regionen skal bli. Da ble det foreslått at Skien kan bli det nye regionhovedsete. 

– Vi hadde egentlig ikke et ønske om å plassere et regionhovedsete, for det ligger ikke i loven. Nå sier vi at vi kan forhandle på det, så lenge vi får flertallet i fellesnemnda, forklarer fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold.

Fellesnemnda skal blant annet organisere fylkestinget. Vestfold vil også stille sterke krav til hva det nye navnet på regionen blir, hvis de skal gi Telemark regionhovedsetet.

LES OGSÅ: Arve (Ap) utfordrer til kamp mot Telemark-Vestfold-region, men Lene sier nei takk

Ingen kan få alt

Det er allerede avklart at Fylkesmannen forblir i Tønsberg. Kommunalminister Jan Tore Sanner har tidligere uttalt at ingen av fylkene i sammenslåingprosessen skal få alle institusjonene. 

– Vi har hele tiden avvist at regionhovedsete skal legges til Skien, men nå drøfter vi det i forhandlingene for å se om vi kan komme til enighet. 

Han presiserer at det er fylkestingene som skal ta den endelig avgjørelsen.

LES OGSÅ: Buskerud gir opp Akershus og Østfold: – Vi frykter dette er startskuddet for region med Vestfold og Telemark

Amper stemning

Hogsnes forteller at forhandlingene er tøffe, og at stemningen mellom de to fylkene til tider er amper. 

– Jeg presiserte i forhandlingene at ingen ting er klart før alt er klart. Vi kan trekke tilbake forslagene. Jeg føler vi i Vestfold hele tiden er på tilbudssiden. Tålmodigheten vår er i ferd med å renne ut, sier han.

Det er avtalt et nytt forhandlingsmøte den 6. november i Tønsberg. 

23. november skal det avholdes felles fylkesting. Det som forhandles fram her, skal stemmes over av fylkestinget i Vestfold og fylkestinget i Telemark. Er de enig, kan de gå i gang med arbeidet med den nye regionen.

Kommer de ikke til enighet blir Kommunal- og moderniseringsdepartementet nødt til å gripe inn, ifølge Hogsnes. 

– Vi regner uansett med å være i gang med arbeidet med den nye regionen fra nyttår, sier han. 

Hogsnes tror ikke de tøffe forhandlingene vil påvirke det videre samarbeidet mellom de to fylkene. 

– Vi politikere er vant til å forhandle å inngå kompromisser. Når disse konfliktene er lagt bak oss, tror jeg ikke vi skal ha noen problemer med å samarbeide i fellesnemnda, avslutter han.

LES OGSÅ: Erling Lae hudfletter regionreformen: – Ingen vet hva regionene skal drive med