Staten gir hvert år penger til eiere av fredede hus. Vestfold fylkeskommune gjør fordelingen. Pengene går til restaurering, reparasjoner eller annet nødvendig arbeid.

I år fikk Vestfold fylkeskommune inn 19 søknader på tilsammen 11,6 millioner kroner. Slik ble de fire millioner kronene de hadde til disposisjon fordelt:

Re kommune

  • Våle prestegård: 270.000 kr til restaurering av sidebygning og utvendig maling av den og hovedbygningen

Horten kommune

  • Premierløytnanten borettslag Brakkestokkene, Karljohansvern: 800.000 kr til utbedring av brakkestokker og bryggerhus
  • Administrasjonsbygget, Karljohansvern: 700.000 kr til utbedring av fasader
  • Solbakken, Karljohansvern: 80.000 kr til reparasjon av grunnmur

Tønsberg kommune

 

Nøtterøy kommune

Tjøme kommune

 

Larvik kommune

 

Sande kommune