Grunneier på Løvøya, Trond Schmidt, reagerer «med stor undring» på at Horten kommune sier opp driftsavtalen og kutter tilskuddet til vedlikehold av friområdene.
Tilskuddet er 35.000 kroner i året.

Kuttet «vil (...) skape store endringer for allmennhetens bruk» av Løvøya, advarer Schmidt i et skarpt brev til Horten kommune.

Grunneieren vil foreløpig ikke utdype hvilke endringer som aktuelle.
– Jeg vil helst ikke si noe mer før vi har hatt et møte og diskutert saken ytterligere med kommunen, sier Trond Schmidt til Gjengangeren.
Han understreker at det haster å komme i dialog med Horten kommune.
– Sesongen er i full planlegging, sier Schmidt.

Horten kommune vil så raskt som overhode mulig imøtekomme Løvøya-grunneierens ønske om dialog. Det bekrefter park- og idrettssjef Sven-Erik Petersen overfor Gjengangeren.
– Det er klart at vi ikke vil begrense allmenhetens tilgang til Løvøya, lover Petersen.
Han skisserer blant annet en løsning der Horten kommune overtar noe av driften og vedlikeholdet på Løvøya.

Trond Schmidt og Falkensten Bruk har drevet camping- og båtanlegg på Løvøya siden 1981, da de overtok etter kommunen. Den nå oppsagte driftsavtalen er fra 1992.
– Det spesielle er at næringsdriften skjer i samme område hvor titusenvis mennesker ferdes. Disse “ikke-kundene” bruker også fasilitetene og skaper behov for vedlikehold og renovasjon. Det er dette tilskuddet fra kommunen har vært med på å dekke kostnadene til, forklarer Schmidt i brevet til kommunen.

Kommunestyrets vedtatte budsjett er årsaken til oppsigelsen av driftsavtalen og kutt i tilskudd til Løvøya.
Årsaken er «kommunens økonomiske situasjon».