(Sandefjords Blad)

På høsten mottar selskapet mange henvendelser fra fortvilte båteiere som opplever at båten har sunket til bunns.

– Det har periodevis vært kraftig vind og mye nedbør rundt om i landet, og det er en dårlig kombinasjon for selvlensende båter. De selvlensende båtene har sunket som stein, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Oppdages av naboen

– Dårlig vær på høsten, og båter som ligger ute på hyttene med lite ettersyn, er en utfordring. Både i august og september har vi fått innmeldt mange synkeskader, der hendelsen er oppdaget av hyttenaboen eller annen nabo, sier båtsjef Per Arne Strandenes i If.

Bruken av båten synker naturligvis om høsten og vinteren. Dermed er det på tide å få båten opp på land, mener båtsjef Strandenes.

– Uansett om båten ligger i sjøen eller står på land, så er hyppig og grundig tilsyn viktig. Åpne dørk-luker, skuffer og skap for å se at alt er normalt. Sørg også for at båten er forsvarlig tildekket.

Her er IFs råd for båtpleie om høsten og vinteren:

Vinteropplag/presenning

Når båten står på land, skal den dekkes av en presenning som beskytter mot nedbør. Enkelte fester presenningen for dårlig. I løpet av vinteren vil vinden rive av duken og man får vann i båten. Det kan medføre skader på motor og elektriske anlegg.

Vinteropplag/seilbåter

For eiere av seilbåter blir det en vurdering av om riggen skal tas ned eller bli stående oppe. Vår erfaring er at det er båter som står med riggen oppe som oftest velter. Noen har derfor etter avtale fått rabatt i premien for at riggen tas ned. I noen båtforeninger er det et krav at riggen skal tas ned.

Selvlensende båter synker

Selvlensende båter har dreneringshull i skroget som i prinsippet skal tømme båten for vann, men ofte skjer det stikk motsatte. Båten tar i stedet inn vann. Ligger båten på sjøen mellom 1. november og 31. mars skal den ha montert stoppekran, som skal være stengt når båten ikke er i bruk.

En selvlensende båt er ikke selvtømmende i alle sammenhenger, og trenger tilsyn. Hvis båten blir liggende litt tungt i sjøen, virker systemet mot sin hensikt, og båten kan ta inn vann og synke.

Sjekk at selvlensesystemet fungerer slik at det ikke er noe som tetter utløpet, løv eller lignende. Dersom båten blir liggende litt under det nivå som utløpet på selvlenseren har, strømmer vannet i stedet inn og båten synker etter kort tid.