Seks ulykker og påkjørsler på halvannen time: – Voksne må skjerpe seg

I tussmørket og dårlig vær må fotgjengere huske på særlig én ting når de ferdes i trafikken.