(Tønsbergs Blad)

«Vi vet at design påvirker barn og unge. Derfor fjernes nå farger og logo på røyk og snus. For barnas skyld», sies det i videoen Helsedirektoratet la ut på Facebook tirsdag.

I over 40 år har det vært forbudt å reklamere for tobakk i Norge, og nå skal det heller ikke være logoer på røykpakkene som selges.

Norge er det fjerde landet i verden som innfører slike røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og spreke farger.

 

Det vil fremdeles stå hvilket merke røykpakken inneholder, men skriften vil være lik på alle pakkene.

Forskriften trer i kraft 1. juli i år, men overgangsperioden er på et år. Det betyr at det vil gå en stund før alle sigarettpakker er standardisert, men fra 1. juli 2018 skal røykpakker og snusbokser som selges i Norge være nøytrale.

Australia innførte standardiserte røykpakker for fem år siden.

Halvparten av befolkningen er positive til at røykpakker og snusbokser får standardutseende, men de som røyker daglig er ikke like positive til endringen, i følge en undersøkelse gjort for Helsedirektoratet.

På Sykehuset i Vestfold feires verdens tobakksfrie dag onsdag 31. mai.

RØYKFAKTA

1. juli 1988 ble retten til å puste i røykfri luft innført.

I 2001 røykte én av tre daglig, i 2016 røykte én av ti daglig.

I New York ble det innført røykeforbud på barer og restauranter i 2003.

Irland var først ute i Europa med tilsvarende forbud, Norge fulgte etter i 2004.

Deretter kom Bulgaria, Italia og Sverige i 2005.

Spania og Skottland innførte røykeforbud i 2006, Nord-Irland og Enlgand i 2007.

Fra 1. juli 2014 skal alle utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter være røykfrie.

31. mai er verdens tobakkfrie dag.

Tobakk er et landbruksprodukt framstilt av tørkede, skårne blader fra tobakksplanten.

KILDE: Store norske leksikon, Helsedirektoratet, Wikipedia

Standariserte tobakkspakninger

■ Standardisert innpakning innebærer at røykpakker og snusbokser skal ha en bestemt brungrønn farge som forskning har vist at er svært lite appellerende. Produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame er ikke tillatt.

■ Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Det vil være en overgangsperiode på ett år for å gi tobakksindustrien tilstrekkelig med tid til å endre pakningene. Dette innebærer at alle tobakkspakninger som selges til forbrukere i Norge etter 1. juli 2018, skal være standardisert.

■ Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser. Australia var først ute med standardiserte røykpakker, som de har hatt siden 2012. Deretter kom Storbritannia og Frankrike.

■ Forskning viser at standardisert innpakning øker effekten av de obligatoriske helseadvarslene på pakningene. Samtidig reduseres risikoen for at pakningens design gir et inntrykk av helserisikoen ved tobakksbruk er mindre enn den er.

■ Den fulle effekten av standardisert innpakning vil først kunne fastlås etter lang tid, men resultatene i Australia er lovende. Det anslås at 25 prosent av nedgangen i røyking i Australia er en direkte effekt av tiltaket.

KILDE: HELSEDIREKTORATET