Derfor var det væpnede soldater på Kaldnes

STOR ØVELSE: – Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell, og noe støy i forbindelse med den militære aktiviteten/operasjonene, opplyser HV-01 i en pressemelding. Dette bildet er tatt ved DSB fredag.

STOR ØVELSE: – Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell, og noe støy i forbindelse med den militære aktiviteten/operasjonene, opplyser HV-01 i en pressemelding. Dette bildet er tatt ved DSB fredag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Klokken 12 fredag øvde politiet og en gruppe bevæpnede HV-soldater på å sikre DSB-bygget på Kaldnes.

DEL

(Tønsbergs Blad) Troppen fra Tønsberg HV øvde på objektsikring, og overtok ansvaret for sikring av DSB-bygget fra politiet.

– Politiet skal holde vakt ved DSB-bygget, og så skal en tropp med bevæpnede soldater komme å overta bygget, fortalte presse- og informasjonsoffiser i HV-01 Børge Sandnes før manøveren.

– Vi skal ikke øve på skuddveksling eller noe sånt, sa han.

800 soldater

Øvelsen er en del av «Øvelse Oslofjord Guard» som foregår i Vestfold og Østfold fram til mandag 23. april. Også lørdag og søndag vil man kunne se militær aktivitet i Tønsberg og omkringliggende områder, særlig rundt Mågerø på Tjøme.

Cirka 800 befal og soldater skal delta. For mange av soldatene starter øvelsen fredag.

– HV-01 vil delta med distriktstab, innsatsstyrken Polar Bear VI, fire HV-områder i Østfold og ett HV-område i Tønsberg i Vestfold. HV vil under øvelsen samvirke med blant annet Luftforsvaret på Rygge, Forsvarets logistikkorganisasjon og politiet, forteller HV-distriktet i en pressemelding.

Samarbeider med politiet

LES OGSÅ: Kjempeøvelse i Vestfold: – Du må regne med støy

HV-01 vil bruke øvelsen til å lede og gjennomføre territorielle operasjoner med prioritet til objektsikring, overvåking/kontroll av utpekte områder og pågripelse/bekjemping av fiendtlige enheter.

I Tønsberg vil HV-avdelingen blant annet øve på bistand til politidistrikt Sør-Øst.

Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01)

■ Dekker fylkene Østfold og Vestfold. Innbefatter 32 kommuner med 10 prosent av Norges befolkning fordelt på blant annet ni byer, to internasjonale flyplasser (Torp og Rygge), to riksveier: E6. E18 samt to internasjonale fergeforbindelser.

■ Distriktssjef: Oberstløytnant Børge Gamst. Ca. 3500 soldater fordelt på 18 HV-områder samt en mobil innsatsstyrke (Polar Bear VI).

■ Hovedkvarter på luftforsvarsbase Rygge.

■ Distriktet har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter samt bistand til det sivile samfunnet.

■ Distriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkesmannsembetene og alle kommunene. Sivilforsvaret og andre sentrale beredskapsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Artikkeltags