Når flere byer legger begrensninger på biltrafikken er det viktig at kollektivtrafikken holder mål, uttaler kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF til NRK.

NAF ønsker at norske myndigheter innfører samme ordning som finnes i Danmark. Der får registrerte pendlere automatisk penger tilbake hvis togene ikke har vært så punktlige som avtalen med myndighetene forutsetter. I Danmark betalte togselskapet DSB ut 22 millioner kroner til forsinkede passasjerer.

I Norge betalte NSB ut 1,8 millioner kroner i refusjon til passasjerer på grunn av forsinkelser.

Jernbanedirektoratets kommunikasjonssjef Svein Horrisland sier det er vurdert at den danske ordningen er for komplisert og dyr i Norge, men han tror konkurransen om å få drive togtrafikk vil presse fram bedre ordninger.