UNDERSØKELSEN: Benthe Svensson passer på at Kari Nordstrøm står riktig før fotografering. I bakgrunnen står Unni Hanstad.
Vigdis Løbach

Pass på puppene

Mammografiprogrammet har til hensikt å oppdage brystkreft tidlig. Det er viktig for kvinnehelsen.
Av
Publisert