Går en million i minus i året: – Tenker politikerne at hele Semb skal fredes og fryses?

AVSLAG: Politikerne sa nei til å skille ut driftsbygningene på Semb hovedgård med et eget gårds- og bruksnummer.

AVSLAG: Politikerne sa nei til å skille ut driftsbygningene på Semb hovedgård med et eget gårds- og bruksnummer. Foto:

Einar Nagell-Erichsen vil vite hva kommunen vil med Semb hovedgård og inviterer til et samarbeidsmøte.

DEL

I de noble stallene på Semb hovedgård står 30 hester oppstallet. Stutteriet var også en av hjørnevirksomhetene Einar Nagell-Erichsen ville satse på da han kjøpte eiendommen, pusset opp gården og bygget opp den brannskadde låven igjen.

Det er 21 år siden. At hest ikke har vært en lukrativ investering, har han fått erfare i ettertid. God avkastning har heller ikke tennisbanen og i stadig mindre grad golfbanen gitt. Schibstedarvingen har lagt ned en formue i praktgården. Likevel går regnskapet med en million i underskudd i året.

Helhetlig plan forkastet

– Sånn kan det ikke fortsette, sier han i dag. De første spredte sonderinger for å skille ut boligtomter førte ikke fram, med unntak av Golftunet i 2004, som ble godkjent først nå i år.

Kommunen forutsatte at Nagell-Erichsen i stedet presenterte en helhetlig utviklingsplan for eiendommen.

Etter 2013 engasjerte han derfor flere konsulentfirma, og startet prosessen. Fem områder av eiendommen, til sammen 120 dekar, ble forslått lagt ut til næring- og boligbygging.

Samtidig som planen tok form, vokste kravet om vern av markagrensa seg sterkere. Fredning av Borreskåla ble et tema. I 2015 fikk han tommelen ned for samtlige tomtedelinger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MÅ SNU SEG RUNDT: Det står fortsatt 30 hester i stallene på Semb hovedgård, men særlig lønnsomt er det ikke.

MÅ SNU SEG RUNDT: Det står fortsatt 30 hester i stallene på Semb hovedgård, men særlig lønnsomt er det ikke. Foto:

Liten kontakt

I oktober i år fikk han også avslag på søknaden om å skille ut driftsbygningene på gården med et eget gårds- og bruksnummer. Denne gangen var det politikerne som vendte tommelen ned.

– Det er lenge siden noen har pløyd disse jordene her, slår grunneieren lakonisk fast.

Han vil ikke si direkte at han blir motarbeidet i Horten, men det er heller ikke mye velvilje å spore. Han har liten kontakt med politikerne, selv når de har uttrykt forventninger om at godseieren på Semb skal være med på å betale for rundkjøring og opparbeide turstier, samt legge til rette for skiløyper.

LES OGSÅ: Klagen om Semb hovedgård førte ikke fram – nå lander saken på fylkesmannens bord

Han frykter at hele eiendommen skal fredes og fryses, at den skal bli liggende på innsiden av markagrensen, utenfor det han beskriver som en tilfeldig linje satt av til bolig- og næringsformål.

Avslaget på delesøknaden skal ha vært den første i Horten på 15 år. Han fikk inntrykk av at politikerne hadde bestemt seg før delingssøknaden hadde kommet til behandling, og stemte det ned, mot administrasjonens anbefaling.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DYR I DRIFT: Det koster mer å holde Semb hovedgård vedlike enn gårdsdriften kaster av seg, hevder Einar Nagell-Erichsen.

DYR I DRIFT: Det koster mer å holde Semb hovedgård vedlike enn gårdsdriften kaster av seg, hevder Einar Nagell-Erichsen. Foto:

Ikke et museum

– Folk synes det har blitt så fint her. De vil ikke ha noen forandring, men Semb var en heller sliten eiendom da jeg kjøpte den. Det har skjedd store forandringer siden det var sjampinjongproduksjon her. Nå som jeg har lagt ned så mye tid og penger i golfbanen og driftsbygningene, så får jeg ikke handlingsrom for å utvikle eiendommen!

Næring i låven

Ingenting varer evig. Heller ikke stallene på Semb. De må vedlikeholdes. Einar Nagel-Erichsen ser gjerne at det etableres en form for næringsvirksomhet i driftsbygningene, som de er regulert for. En krevet ombygging vil bli kostbar. En forutsetning for at det skal kunne skje, er at bygningene får et eget gårds- og bruksnummer.

– Du får ikke noen til å investere i andres eiendom, en del av eiendommen som banken ikke kan ta pant i, og som i tillegg er konsesjonsbelagt – med bo og driveplikt.

Etter at Einar Nagell-Erichsen fikk avslag på delingssøknaden har han invitert Horten kommune til et møte.

LES OGSÅ: Ja eller nei til Markagrensa? Se hvor du kan bygge de neste 12 årene

Inviterer til samarbeid

– Vi må sette oss ned og prate sammen. Tenke høyt. Jeg vil vite hva Horten vil med Semb. Hva vil de med golfbanen? Ønsker kommunen at det fortsatt skal være tennis på Semb? At gården blir vedlikeholdt? Målet er at vi, i fellesskap, kan komme fram til en måte gården kan drives på, som både er lønnsom og som kan komme allmennheten til gode, sier Nagell Erichsen.

Forslag til områder som kan utvikles til boliger er fremmet som et innspill i arealplanen som er ute til høring nå, for å kunne finansiere en videreføring av Semb slik det er i dag.

Hva han vil gjøre om det ikke lykkes å etablere en økonomisk forsvarlig drift av Semb hovedgård, vil han ikke gå inn på.

Invitasjonen er sendt 14. november. Noe svar foreligger ennå ikke.

Artikkeltags