(Tønsbergs Blad)

Det er benyttet rekordstore mengder salt på veiene, men det kunne blitt brukt mye mer.

– Vi har mer enn doblet bruken av salt og strøsand på veiene i Vestfold i år, sier prosjektleder ved drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold, Trond Haugstad.

– Det er den harde vinteren og varierte temperaturer som har vært utslagsgivende for det store forbruket, sier Haugstad.

På tre vintermåneder har veivesenet brukt 6.800 tonn salt og 7.900 tonn strøsand. Dette er tallene for november, desember og januar. Tallene for februar er ikke klare ennå.

Vil begrense saltingen

Vegvesenet har nå en strategi om å begrense saltbruken. Det satses mer på strøsand og mekanisk fjerning av snø. Entreprenørene bruker i større grad tyngre materiell for fjerne snø på veiene.

– Hensikten er når været tillater det å beholde flere vinterveier der vi ikke salter men kun strør. Det har vært vellykket, sier Trond Haugstad.

Den ekstraordinære vinteren med mye varierte temperaturer har vært en krevende oppgave for aktørene som jobber med veivedlikehold og sikkerhet.