Disse jentene har budsjett på 1,5 mill. kroner. Nå er de klare for fest: – Veldig mange spør om plass

Tre fjerdedeler av budsjettet har de jobbet inn ved hjelp av dugnader. Nå skal skolegangen feires.