– La oss få alle innspillene på bordet

Artikkelen er over 1 år gammel

26 innspill til kommuneplanens arealdel ble sendt på høring. Høyre vil også ha innspillene som ble sendt inn i sommer, til høring.