Over dekk for alltid

OVERFLØDIGE: Samferdselsdepartementet har kommet med siste ordet i saken om passasjertårn i ferjehavna. De er overflødige og skal ikke benyttes. BEGGE FOTO: JAN BROMS

OVERFLØDIGE: Samferdselsdepartementet har kommet med siste ordet i saken om passasjertårn i ferjehavna. De er overflødige og skal ikke benyttes. BEGGE FOTO: JAN BROMS

Artikkelen er over 5 år gammel

Samferdselsdepartementet har bestemt at ombordstigning skal skje over dekk.

DEL

Mange reagerte sist sommer da Bastø Fosen bestemte seg for å kutte ut passasjertårnene både i Horten og i Moss. Nye rutiner ble innført for om bord- og ilandstigning for gående.

Samferdeselsdepartementet viser til at det ikke er satt noen betingelser til bruk av passasjertårn verken i nåværende eller kommende konsesjonsperioder. I sitt siste tilbud framhevet Bastø Fosen at rederiet har lagt til grunn en ordning med ombordstigning over dekk.

For å møte den forventede veksten i trafikken over fjorden de kommende årene, planlegger nå Statens vegvesen en tredje ferjekai på begge sider av fjorden. Dette vil også redusere sårbarheten ved driftsavbrudd på ferjekaiene.

Her blir det lagt til grunn at av- og påstigning av passasjerer skal skje over dekk. Et opplegg med passasjertårn vil medføre betydelige ekstrakostnader samtidig som veivesenet er av den oppfatning at dagens ordning med nye tiltak er like sikker som bruk av passasjertårn.

Samferdselsdepartementet konkluderer også med at for et ferjesamband med så kort tid ved kai, er ordningen med av- og påstigning over dekk den mest effektive.

To av ferjene som dag trafikkerer sambandet mellom Horten og Moss er ikke tilpasset passasjertårnene. Samferdselsdepartementet skriver at Bastø Fosen opplevde at dette førte til forvirring blant gående passasjerer, og det igjen til uheldige episoder.

Rederiet innførte derfor en ny ordning ved ikke å benytte passasjertårnene. Bastø Fosen ønsket å gi ferjemannskapene bedre kontroll over ombordstigningen. Departementet viser også til at dette er en ordning som blir praktisert i alle innenriks ferjesamband i Norge.

Etter at rekkverk var etablert på ferjelemmene og kaiene, ble passasjertårnene droppet i begynnelsen av august i fjor.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken