Rektor Vidar Sjåvik ved Lillås skole bekrefter grunneier Trond Schmidts påstand om at elevtallet på Lillås synker. Til neste høst ligger det an til å begynne 38 skolestartere. Til sammenligning var tallet oppe i nærmere 60 for noen år siden. Men rektor Sjåvik mener det ikke av den grunn er mulig å trekke en konklusjon om at ny skole på Skavli er overflødig.

Bildet er ikke så enkelt. Jeg skal ikke mene noe om skole på Skavli, men vi må se hele Horten sentrum under ett. Granly, Nordskogen, Sentrum og Lillås skoler berøres av hverandre. Sentrum er en treparalellskole. Når de opplever en økning i sin krets, må kretsgrensene skyves, sier Sjåvik.

Han legger til at det er stor usikkerhet beheftet med dette. Administrasjonen forbereder nå en sak om endrede kretsgrenser i Horten by, noe som vil slå ut i flere elever på Lillås skole. I tillegg kan det også skje at tilflyttingen til Lillås krets øker.