Horten kommune var i sin tid pådriveren for å skape aktivitet rundt Borrehaugene. Det startet med 1000 årsmarkeringen for Kristendommen i 1994. Borre kommune, som det het den gang, lagde en vikingkaupang på Prestegårdsstranda. Samme år ble Borre vikinglag stiftet.
Da det nordiske vikingmarkedet på Borre ble åpnet fredag ble Horten kommune hedret for sin innsats for å løfte kulturarven fram.
– Vi har mye å takke Borre kommune for. Det gode samarbeidet fortsatte med Horten kommune, som alltid har sponset og hjulpet oss, også etter at de trakk seg ut av vikingmarkedet, sa høvding Kim Hjardar i Borre Vikinglag da han overrakte prisen til Gunnar Hofsøy.
Kulturkontorets representant er både stolt og glad for at kommunen får en slik pris.
– Å få en pris for arbeidet vi gjør som kommunalt ansatte, er spesielt. Det er ikke ofte kommunen får en pris for sitt arbeid. Det var i sin tid daværende kultursjef Lisbeth Weltzien, som dessverre gikk bort altfor tidlig, som var den store ildsjelen. Hun skulle fått oppleve dette, sier Gunnar Hofsøy ved kulturkontoret i Horten.