- Vikarkutt forsvarlig

FRA SEKS TIL FEM: Brannsjef og daglig leder Per Olav Pettersen forteller at man rutinemessig reduserer beredskap fra seks til fem mann på Kopstad. Vikar blir ikke satt inn ved fravær. Alle foto: Guri Larsen

FRA SEKS TIL FEM: Brannsjef og daglig leder Per Olav Pettersen forteller at man rutinemessig reduserer beredskap fra seks til fem mann på Kopstad. Vikar blir ikke satt inn ved fravær. Alle foto: Guri Larsen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Det interkommunale brannvesenet sparer vikarutgifter ved å redusere vaktlag på Kopstad fra seks til fem mann ved fravær. Forsvarlig, forsikrer brannsjefen.

DEL

– Vi har en utfordring på økonomisida, blant annet etter et voldsomt lønnsoppgjør. Da kutter vi i vikarbruk, som betyr at vi åpner for å gå ned fra seks til fem mann her på Kopstad ved fravær.

Del

Altså ned fra 15 til 14 totalt i det interkommunale brannvesenet. Men dette får ingen praktisk betydning for befolkningen og det ligger innenfor de kravene som settes til beredskap og sikkerhet. Dette er fullt forsvarlig.

LES OGSÅ: Nei til brann-kutt

Brannsjef og daglig leder Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) forklarer innsparingene som skal bidra til at selskapets budsjett for 2010 blir overholdt.

Eierkommunene Horten, Holmestrand, Tjøme, Nøtterøy, Re og Tønsberg bidrar til drift av VIB, og har behov for at selskapet drives mest mulig kostnadseffektivt. Dermed blir det kutt i vikarbruk, uten at brannsjefen har nøyaktig tall på hvor mye penger som er spart til nå.


Da VIB-budsjett for 2011 ble behandlet i høst, ba styret i selskapet om at brannsjef Pettersen utreder mulighet for å gå ned fra seks til fem i beredskap på Kopstad permanent. Dette vil spare VIB for 500.000 kroner årlig.

Brannsjefen skal utrede saken i løpet av første halvår i 2011. Det handler om å gå gjennom krav til drift som er satt opp av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, blant annet.

– Innbyggerne vil som sagt ikke merke at vi er 14 i stedet for 15. Folk kan puste rolig, vi håndterer vårt arbeid like godt som tidligere, forsikrer Per Olav Pettersen. Han legger til at eierkommuner, styre og ledelse er samstemte; brannvesenets virksomhet skal drives innenfor de strenge krav til bemanning og sikkerhet som direktoratet har satt.


Pettersen peker dessuten på at Vestfold Interkommunale Brannvesen har et meget godt samarbeid med Sandefjord, Stokke og Drammen. Og med bedre veinett blir utrykningstida kortere, understreker brannsjefen.

Per Olav Pettersen medgir at ansatte nok ikke er "strålende fornøyd" med vikarkutt. Men VIB har god dialog med ansattes tillitsvalgte. Blant annet er tillitsvalgte tatt med på gjennomgang av budsjettplanene for 2011. Ifølge brannsjef Pettersen har ansatte to representanter i VIBs styre. Og det er et enstemmig styre som har best om videre utredning av permanent beredskapskutt.


Hvis et slikt kutt blir vedtatt av eierne, skal det gjennomføres ved naturlig avgang, forteller Per Olav Pettersen avslutningsvis:
– Ingen mister jobben sin. Det er viktig å få med seg. Og en slik prosess vil uansett ta tid.

Bli tilhenger av Gjengngeren.no på Facebook.


 


 

Artikkeltags