– Et stort flertall i Arbeiderpartiets styre vil ha eiendomsskatt i Horten kommune. Partiledelsen sier de ikke har bestemt seg, men jeg oppfatter helt klart at de vil si ja. Selv mener jeg at skatten er helt usolidarisk. Jeg vil ikke lenger være med som styremedlem hvis Ap går for eiendomsskatt. Og jeg gir ikke min stemme til Ap ved valget i 2011 hvis det samtidig er en stemme til denne skatten. Uansett er valget allerede tapt. Kanskje på tide å gi Høyre en sjanse?


Øivind Johansen har sittet i Ap-styret lokalt siden 2003. I lengre tid har han vært svært utilfreds med den politikken som partiet fører lokalt, sier han. Nå ønsker Johansen å rope et varsku om Ap på ville veier. Det gjelder eiendomsskatt, men ikke bare denne saken, fastslår han:
– Det er derfor jeg har kontaktet Gjengangeren. Nå er det nok. Jeg forstår ikke partiets standpunkt om Langgrunn. Hvorfor skal vi røre dette flotte friluftsområdet? Og hvorfor skal ikke de verdiene som havnevesenet rår over være del av kommunens felleskasse? Jeg har lenge tenkt på å trekke meg fra styret i Ap. Langgrunn og spørsmål om eiendomsskatt er konkrete eksempler på saker der jeg ikke er enig med resten av Ap-styret.

Han innrømmer at han kanskje ikke har protestert sterkt nok i styremøter. Likevel tror Øivind Johansen at lite ville vært anderledes uansett protester.
– Ap er altfor populistisk, partiet er ikke i stand til å ta upopulære avgjørelser når det er nødvendig. Det blir for mye lettvinthet, for mange bevilgninger. Nettopp derfor kan vi ikke sende regninga til befolkningen. Det er jo politikerne som har fått Horten hit. Og vi blir nok i Robek en god stund, slik jeg ser det. Det økonomiske seminaret som politikerne har sittet i nå, er ren sandpåstrøing. Jeg har støttet Arve Høibergs forslag om folkeavstemming om eiendomsskatt. Det forslaget ble avvist i partiet.
– Som styremedlem i Ap har vel også du din del av ansvaret for den situasjonen du mener Horten er i, Johansen?
– Ja, det er klart. Men jeg har hele tida utgjort det lille mindretallet innad i partiet.

– Dette har vært en tung prosess for meg, sier Øivind Johansen. Han synes det er vondt å ta et oppgjør med partiet han har vært medlem av siden 1970-tallet.
– Jeg har gode venner i Ap, også i styret. Men for meg handler ikke dette om personer, det handler om saker og kursen framover. Da må jeg rope varsku om at nå må partiskuta på rett kjøl igjen.
Johansen mener Ap-politikk i Horten de siste åra har vært ensidig og lite inspirerende. Dessuten mener han Ap bøyer seg altfor lett for en sterk kommuneadministrasjon med rådmannen i spissen.

– Hva slags reaksjoner tror du at du får fra partivenner etter dette utspillet, Johansen?
– Jeg vet det blir reaksjoner. Jeg har rygg til å bære dem.