Gå til sidens hovedinnhold

Varslet om Lillås-mobbing - ble ikke tatt på alvor, mener moren

Artikkelen er over 8 år gammel

Sønnen nektet å gå på skolen. Mor varslet rektor om mobbing på Lillås. Saken ble ikke tatt på alvor, mener hun.

– Sønnen min klaget over vondt i magen, han ville ikke være sammen med venner og han ville aldeles ikke gå på skolen. Han er elev på Lillås barneskole. Jeg skjønte av det han fortalte at det handlet om fysisk og psykisk mobbing, i og utenfor klasserommet. Han var blitt veldig, veldig utrygg. Dette var i begynnelsen av januar. Så tok jeg kontakt med rektor Vidar Sjåvik, la fram saken og ba om nødvendig oppfølging. Og det måtte jeg gjøre igjen og igjen. I mellomtida har sønnen min mistet undervisning i til sammen fire uker siden nyttår.Moren er oppgitt. Hun forteller at hun har brukt tid og krefter i måneder på å få skoleledelsen ved Lillås til å ta saken på alvor.
Lærerne på skolen er hun svært fornøyd med - de gjør en kjempeinnsats. Men henvendelser til skoleledelsen har vært som å snakke til veggen, synes hun.
– Jeg oppfatter at skoleledelsen bagatelliserer saken, at rektor ikke synes situasjonen er akutt nok. Skolen har vært opptatt av å drøye saken og dysse den ned, slik jeg ser det. De henvendelsene som jeg har fått tyder ikke på noe annet. Først 4. april fikk jeg møte rektor, med PP-tjenesten til stede.
Da hadde rektor først foreslått møte 25. april, ifølge moren. Men hun nektet å vente lenger, forteller hun.


Sønnen fikk tilbud om å møte og være sammen med en assistent i skoletida.
– Det trivdes han ikke med. De ble sittende kun på skolebiblioteket.

LES OGSÅ: – Mange unge sliter, sier Mental Helse


Moren ba om en annen ordning, slik at sønnen kunne være trygg i og utenfor klasserommet. Hun fikk beskjed om at det skulle bli gjort, sier hun. Men så ble det til at han var tilbake i klasserommet, like utrygg og uten assistentressurs.


Moren synes ikke tiltakene vitner om at situasjonen ble tatt på alvor.
I e-post fra rektor beskrives gutten som “fornøyd”.
Det hjelper lite når problemet er at frykt for mer mobbing fører til skolevegring, mener moren.

LES OGSÅ: Rektor vil ikke kommentere saken

Etter gjentatte henvendelser til skolen, uten å få respons, tok moren kontakt med lege.
I legeerklæring stilet til Lillås skole, datert 12. mars 2013, står det blant annet:


“Han har magesmerter før han skal på skolen, og klarer ikke å delta i undervisningen. Det er ingen somatisk årsak såvidt jeg finner til hans mageplager. Det er svært ønskelig at skolen tar tak i denne situasjonen, slik at (...) ikke mister ytterligere undervisning. (...) Håper på positiv fremdrift i saken.”
– Jeg fikk ingen respons da jeg sendte legeerklæringen til skoleledelsen. Jeg fikk ikke engang bekreftelse på at den var mottatt, forteller moren.

Hun synes informasjon og framdrift har vært elendig fra rektors side.
Nå tror ikke moren at det settes i gang tiltak for å hjelpe gutten før neste skoleår.
– Han sliter fortsatt med skolevegring, og jeg frykter at det kan bli verre.


Familien har vært inne på tanken om å bytte klasse, eller rett og slett bytte skole. Men det har skoleledelsen frarårdet, ifølge moren.
Hun skulle ønske at skoleledelsen tok ansvar, var imøtekommende og viste forståelse.
Da kunne hun ha brukt sine krefter til beste for sønnen, i stedet for å måtte kjempe for å bli hørt, avslutter moren.

Kommenterer ikke saken

Rektor Vidar Sjåvik kommenterer ikke den konkrete saken, men sier skolen jobber svært aktivt mot mobbing.

– Nei, den konkrete saken vil jeg ikke kommentere. Men på Lillås skole jobber vi direkte mot mobbing, vi jobber forebyggende og direkte mot mobbesituasjoner som avdekkes.


Det sier Lillås skoles rektor, Vidar Sjåvik, da Gjengangeren kontakter han for kommentar.
Sjåvik viser til skolens antimobbearbeid som del av det nasjonale Olweus-programmet. Her følger Lillås programmets definisjon på hva som er mobbing:


– Negativ og ondsinnet atferd, som har pågått over tid og hvor det er forskjell i styrkeforhold mellom partene, forklarer rektor.
Skolen har fokus på godt miljø, og legger blant annet til rette for aktivitet i pauser gjennom en trivselsordning. Dette er et tiltak som del av aktiv jobbing for å forebygge mobbing.

– Vi kan jo aldri bli gode nok. Det er alltid mulig å bli enda bedre. Dette er et kontinuerlig arbeid.
– Hvordan vil du beskrive miljøet på Lillås skole, Sjåvik?


– Vi har akkurat fått resultatet av en foreldreundersøkelse, og det ser bra ut. Alle grunnskoler i Horten har hatt slik undersøkelse.
Lillås har retningslinjer for informasjonsflyt mellom skolen og foreldre og foresatte, ifølge Sjåvik. Det er i første omgang kontaktlærer som har ansvar når foresatte varsler om uønsket atferd.


– Informasjon og samarbeid med foreldre og foresatte er veldig viktig, ja helt avgjørende, understreker Vidar Sjåvik.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.