Utført av Analysebyrået SMI på oppdrag fra Gjengangeren.
Hortenstingets medlemmer ble spurt: "Dersom det var valg i morgen - hvilket parti ville du stemt på?"
Målingen ble utført i perioden fra 6. til 9. september 2010.
656 medlemmer av Hortenstinget svarte på spørsmålet.
Telefonintervju med et begrenset utvalg inngår også i målingen.
De som svarte utgjør et representativt utvalg av Hortens befolkning, ifølge Analysebyrået SMI.