Borge, nå uavhengig etter å ha blitt valgt inn på SV-lista, mener at Hontvedt kan ta ære for forbedret Ap-oppslutning i Gjengangerens valgmåling i Hortenstinget.
– Ja, det har nok hatt en effekt at han har kommet tilbake til ordførerstolen. Nå gjorde Gunnar Rio et godt inntrykk i vikariatet, men Hontvedt har kommet tilbake og gjort noen grep. Mange synes nok det virker trygt. Og det overrasker meg ikke om det har gitt Arbeiderpartiet positive utslag i målinger, sier Morten Borge, som påpeker at han selv ikke har vært enig i alle grepene Hontvedt har foretatt seg.
I forhold til målinger, tror han at vi kan forvente mange svingninger i tiden mot neste års kommunestyrevalg.
– Det blir spennende å se om denne oppsvingen er forbigående for Arbeiderpartiet. Jeg har inntrykk av at velgerne i Horten består av interessegrupper som er opptatt av sine respektive saker. Og at velgerne er mindre lojale enn før, er også en generell trend i resten av landet. Flere velgere hopper mellom partier fra valg til valg, sier Borge.