Auditorium Larvik med 260 plasser i HiVe–Høgskolen i Vestfold–var for snaut for Knutepunkt Horten Vest og deres planer for en ny jernbanestasjon med miljøby og knutepunkt på Skoppum.
Også etter at rundt 40 valgte å stå på sidene og i ytterkanten av auditoriet. Derfor ble det en ekstraforestilling for en ny fullsatt sal umiddelbart etter den første.

Ja, forestilling er det rette ordet. Seniorarkitekt Maria Svaland hadde tilhørerne i sin hule hånd da hun tegnet og fortalte og la fram planene for hvilke muligheter Horten kommune har når de skal få seg en ny jernbanestasjon.
– Fantastisk. Dette er genialt, sa lokalpolitiker Alf Henriksen (Rødt) etterpå.
– Det er veldig mye interessant og spennende her. Det er mye jeg kan tenke meg å ta med i framtidens kommuneplan for Horten, sa kommuneplanlegger Tore Rolf Lund og ba pent om at Horten kommune kan få bruke Snøhetta og Svalands tanker og ideer i sitt videre planarbeid.

– Vær så god. Horten kommune har jo allerede gjort mye av det vi har tenkt. Dere har klart avgrensede områder med beboelse og virksomhet, avgrenset med grønne soner og miljø rundt. Det Horten trenger er en fortetting og ambisjonen for å se framover i et 100-årsperspektiv.
– Dere har alle muligheter nå med ny jernbanestasjon. Det gjelder å bruke den, sa Snøhetta-arkitekten og redegjorde for hva hun ser er Horten beste mulighet og framtid.

– I den sammenhengen vi har sett på her er det tre hjørnesteiner i framtidens Horten. Horten by som havnebyen, marinebyen og handelsbyen. Bakkenteigen som universitetsbydel for utdanning, gode tanker og ideer og Horten Vest som knutepunkt og miljøbydel på Skoppum. Med ny jernbanestasjon der, rikelig plass til en ny miljøbydel som kan bli et fyrtårn i både norsk og europeisk sammenheng. Det blir tre parallelle utviklinger og bydeler som forsterker og utfyller hverandre, sa Svaland og la fram tall og analyser som hun mente måtte med i Hortens framtidsscenario.


– Fredag kommer ny Nasjonal transportplan og visjoner om hva som trengs de neste ti årene for å ta imot alle de nye menneskene og arbeidstakerne vi trenger. Tallene tilsier at Vestfold får en vekst på 70.000–100.000 mennesker de neste 30 årene og Horten vil få 5.000–10.000 av dem i den perioden. Det er der Horten kan tenke framtidsrettet for å posisjonere seg. Med ny togstasjon og linjer som fører folk til og fra Oslo på en time kan dere få en veldig spennende og dynamisk, utslippsfri og miljøvennlig bydel. Det er det vi har i tankene og som gjør at vi går for Skoppum Vest-alternativet. Der har dere plass og muligheten til å gjøre noe helt nytt, sa Svaland og la til:
– Bakkenteigens store problem er at den er innestengt og kanskje ikke har den plassen det kommende universitetet og nanosenteret trenger om kanskje hundre år. På Skoppum har man plass og mulighet nok til å øke fem-seks ganger om man vil. Dessuten kan man bygge ut i flere trinn, sa hun.


Framtiden var for øvrig et av de sterkeste ankepunktene som Snøhetta-Svaland og Knutepunkt Horten Vest ble møtte med i går.
– Er det ikke vel optimistiske tall og visjoner dere legger fram her. Er dette mulig på Skoppum og i Horten, sa noen av skeptikerne og fikk umiddelbart svar:


– Man må tørre å tenke stort nok for å forandre for framtiden sa Maria Svaland i Snøhetta og fikk stor applaus fra den fullsatte salen.

SV-politiker og Bakkenteigen-entusiast Even Gran fikk på sin side svar på tiltalte da han spurte om Svaland og Snøhetta hadde fått andre opplysninger enn lokalpolitikerne fra Jernbaneverket fordi han syntes deres jernbanetrase var tegnet annerledes i forhold til Adalsborgen enn han hadde sett før.
– Jeg kan ikke uttale meg om hva du har sett før, men de planer og tegninger vi har brukt er dem vi har fått fra Horten kommune, sa Svaland til han.