Meklingen for rundt 600.000 ansatte i stat og kommune brøt sammen natt til torsdag. Mellom 25.000 og 30.000 arbeidstakere er i streik. Det får mange ulike følger for tjenestetilbudet til innbyggerne, men først og fremst er det nok barnefamiliene som vil merke streiken.

Unio – som blant annet organiserer lærere og førskolelærere – har tatt ut 8.500 ansatte ved 459 virksomheter i 14 kommuner.

Administrasjon og havnevesen

LOs største forbund i offentlig sektor, Fagforbundet, har tatt ut ansatte i så å si alle norske kommuner. I første omgang rammes kommunal administrasjon, parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen.


En streik vil også berøre tilbudet ved sykehjem og hjemmetjenester flere steder i landet. Departementer, direktorater og offentlige etater vil også bli rammet, i likhet med høyskoler og universiteter.

Konsekvenser i Horten

98 streikende er altså tatt ut i Horten. Slik rammer streiken her:

Rådhuset
Kommunens servicetorg vil være stengt fra fredag 25. mai.  Kommunen vil derfor ikke kunne ta imort besøkende uten avtale.  Besøkende med avtale vil bli hentet i rådhusets nedre inngang.

Park og grøntanlegg
Toalettanlegg på badeplasser ikke vil bli åpnet.  Badetrapper og bøyer vil ikke bli satt ut.
Søppelkasser vil bli sjeldnere tømt. Mange gressarealer vil ikke bli klippet, blomster vil ikke bli vannet.

Begrenset respons for publikum som ønsker kontakt med enheten.

Kommunen vil også få problemer med å koordinere forberedelser inn mot arrangementer som; Vestfold Rundt, Start-jubileet, Kanalcupen, Ynglingefestivalen og Færder'n.

Teknisk drift
Gravemeldinger vil ikke bli behandlet.Begrenset respons for publikum som ønsker kontakt med enheten. Spørsmål og henvendelser til parkeringstjenesten blir ikke besvart.

Skatteoppkrever
Saksbehandling overfor personlige skattytere bli rammet. Likeledes vil utbetalinger fra Kemnerkontoret til personer og næringsdrivende bli forsinket.

Renhold skoler/barnehager
Det er begrenset renhold på skoler og barnehager.  Dette kan gi konsekvenser på litt lengre sikt. 

Kulturhuset 37
Begrenset respons for publikum som ønsker kontakt med enheten, fare for at enkelte arrangementer må avlyses.

Seks ansatte i Horten havnevesen er også tatt ut i streik.

Her finner du alle de streikende fordelt på virksomhet

Vil ikke ramme de svakeste

- Vi har skjermet sykehjemmene, barnehagene og renholdere på "gølvet". Vi har også passet på at fellesvaskeriet og kjøkkenet kan drive som vanlig. Vi vil ikke ramme de svakeste i kommunen i denne konflikten. Det er kommunen og adminiastrasjonen som i første omgang eventuelt skal merke at det er streik i Horten kommune fra torsdag morgen, sa Ingeborg Nævra i Fagforbundet til Gjengangeren tidligere i uka.

Streiken ellers i fylket

Meldingen om at 10.000 statsansatte er tatt ut i streik kom like etter klokken 04 natt til torsdag. Kort tid etter at meklingen for de statsansatte brøt sammen, ble det klart at det ble brudd også for de kommuneansatte. Det betyr at til sammen 25.000 stats- og kommuneansatte er i streik.

I Tønsberg kommune er det 164 ansatte som er tatt ut i streik. 115 av disse er tilknyttet Fagforbundet og 49 er tilknyttet YS Kommune.

For øvrige Vestfold-kommuner er tallene som følger: 51 i Stokke, 179 i Sandefjord, 83 i Larvik og 49 på Nøtterøy. I tillegg er 19 ansatte i Vestfoldmuseene tatt ut i streik.

Gjengangeren vil oppdatere om streiken fortløpende