Nå har Løvøya fått seg en skikkelig natursti. En skiltet rundtur i svært kupert terreng som fører folk rundt det meste av Løvøya.
Egentlig er det gamle Borre kommunes historiske tursti som er rustet opp, men i motsetning til da får man informasjonsskilt om de 24 forskjellige merkepunktene ute på runden. Det er altså ikke nødvendig å ha med seg den gamle "Tursti 13"-brosjyren lenger for å få fullt utbytte av turen.
Mange syntes det var bra da turstien ble åpnet lørdag og de frammøtte fikk beskjed om at det bare var å følge merkingen på den rundt tre kilometer langfe turen rundt Løvøya. Det var for øvrig grunneier Trond Schmidt som sendte turgåerne ut på den nye merkete turen, men det ble fra alle hold understreket at den nye naturstien på Løvøya er et samarbeidsprosjekt mellom Løvøya Hyttevel, Horten og omegn turistforening og grunneier Falkensten Bruk.