Naturvernforbundet i Horten går i bresjen for en aksjonskomite.


– Vi har et interimsstyre på plass i begynnelsen av mai. Vi kommer til å få en bredt sammensatt komite med folk både i og utenfor Horten kommune. Engasjementet er sterkt. Vi henvender oss både til organisasjoner og enkeltmennesker, sier Ragnhild Trosby.


Sammen med Jon Brække viser hun fram et laget bilde av hvordan den påtenkte jernbanebroen over Borreskåla kommer til å se ut i landskapet.

- Helt forkastelig

– Folk må få se hvordan dette kan bli. Vi har allerede begynt å lage plakater. Så skal vi ut på stands og arrangere opplysningsmøter, sier Jon Brække.


– Helt forkastelig med så store naturinngrep. Denne monsterbroen må vi forhindre. Høyspentmastene i Vassbånn er på 19 metere. Så vil noen gi oss denne broen på 25 meter i høyden pluss master og ledninger. Broen starter et sted på Solberg og skal inn i terrenget i skråningen sør for Glenne-undergangen, sier Ragnhild Trosby.


– Dersom en jernbane om Bakkenteigen blir valgt, legger vi til side nasjonale føringer for kystsonen. Her går det på kystlinja mellom Fjugstad og Borreparken. Vi overser naturmangfoldsloven, og vi ser bort fra overordnede samfunnsinteresser som å ta vare på naturgrunnlaget for kommende generasjoner. Vi har en nasjonal forpliktelse til å bevare den aller beste jorda til å dyrke mat på i hele Norge, sier en kampklar Ragnhild Trosby.

Skjult agenda

– Jeg lurer på om Jernbaneverket har en skjult agenda i denne saken. Jeg etterlyser en politisk vilje til å kunne se 250 år fram i tid. Kanskje er vi 100.000 mennesker i Horten om 100 år. Veksten må komme på Skoppum og Nykirke, midt i smørøyet for en ny stasjon vest for Skoppum. Klimaendringer tvinger oss til å ta vare på hver eneste kvadratmeter dyrket mark. Blir ting kompliserte nok, opplever vi ansvarsfraskrivelse. Det ser vi allerede i denne saken, tordner eksordfører Jon Brække.


– Foreløpig har vi ingen detaljer, rett og slett ingenting som forteller hvordan dette virkelig blir seende ut. Derfor har Naturvernforbundet fått tegnet broen over Borreskåla. Den blir tre kilometer lang, og trolig enda høyere enn 25 meter, sier Jon Brække.


– En ting er ferdig bro. En annen ting er alle ødeleggelsene i et uerstatlig og sårbart terreng i anleggsperioden. Noen tror det bare er å legge matjord tilbake og dyrke som om ingenting har hendt. Så dum går det ikke an å være, sier Ragnhild Trosby.

Vil frede

Naturvernforbundet vil nå foreslå at Borreskåla blir et fredet landskapsvernområde.


– Vi skal sende en vel begrunnet søknad til fylkesmannen før det er for sent. Vi har startet på jobben. I forhold til monsterbroen, er vi bevisste på ikke å overdrive. Ingen skal få ta os på det i ettertid, understreker Ragnhild Trosby.


– Jeg er helt enig med Arve Høiberg i Arbeiderpartiet som frykter at Jernbaneverket allerede sitter på fanget til fylkesordfører Per-Eivind Johansen og Petter Aasen, rektor ved høyskolen, sier Jon Brække.


– Jeg håper alle politikere setter seg grundig inn i saken, og at de til slutt stemmer etter eget hjerte i togsaken. Dette handler om hvilket livsgrunnlag vi etterlater til kommende generasjoner. En langt mer alvorlig sak enn om noen studenter skal få anledning til å kjøre tog til og fra skolen, sier Jon Brække og Ragnhild Trosby samstemte.